Skogsträd som badar i solsken - Utvecklas till en stabil ledareSkogsträd som badar i solsken - Utvecklas till en stabil ledare

Blogg

2020-03-19

Hur håller du motivationen uppe när vardagen ställs på ända?

En nyckel är att få en djupare förståelse för hur vår hjärna fungerar och använda den kunskapen för att hålla modet uppe och skapa drivkraft framåt.

Hammer Hanborg Eva Eliasson aktiveringskonsult - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Eva Eliasson aktiveringskonsult - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Författare: Eva Eliasson

Hjärnans yttersta funktion är att se till att vi överlever. Vi är därmed programmerade för att minimera hot och att maximera belöning. Allt som är obehagligt och osäkert uppfattas av hjärnan som hotfullt.

I nya obekanta situationer känner vi oss både osäkra och otrygga, vilket gör att varningsklockorna börjar ringa och hjärnan förbereder sig för att fly eller fäkta. I ett sådant tillstånd sjunker vår förmåga att prestera drastiskt. För att motverka detta kan vi istället medvetet stimulera vårt belöningscentrum i hjärnan genom att skapa förutsättningar för känslan av lugn och trygghet. Då frisätts energi för att fokusera på uppgiften och vi får drivkraft framåt.

5 hjärnsmarta tips för att minska hotkänslan och öka tryggheten både hos dig själv och ditt team

  • Lyft fram och påpeka det som är bra och ta som vana att ge beröm. Det kommer att stärka allas känsla av att göra rätt och vara värdefulla.
  • Skapa en struktur för hur dina arbetsdagar ska se ut och boka upp fasta tider för uppdateringar och avstämningar med ditt team och samarbetspartners. Hjärnan söker mönster att förhålla sig till.
  • Sätt upp en målbild för vad du ska uppnå i närtid - under närmaste månaden, veckan, dagen och som ligger linje med ert långsiktiga mål och vision. När vi har ett syfte skapas drivkraft framåt.
  • Bryt ner målen till konkreta aktiviteter som du kan bocka av - det kommer att gynna hjärnans belöningscentra som gillar snabba belöningar.
  • Ta en liten stund på morgonen, skriv ner och reflektera över dina känslor som känns viktiga just för stunden. En enkel övning som hjälper dig att sätta fokus och som ökar din emotionella intelligens.

Vill du veta mer om hur hjärnan fungerar i osäkra förhållanden och hur du skapar motivation, hör av dig så berättar jag mer!

 

♥ Vad är Aktivering och varför behövs det? Läs mer.