Hammer Hanborg Konsult - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Konsult - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Blogg

2020-05-15

Värderingar - det sammanhållande kittet

Det är ingen nyhet att organisationer med fungerande värderingar är mer attraktiva, har enklare att rekrytera och behålla rätt personal. Men det räcker inte att sätta upp några vackra ord på väggen och fortsätta med business as usual.

Emeli HaageEmeli Haage

Författare: Emeli Haage

Värderingar behöver definieras med ord och omvandlas till önskvärt beteende. En organisation, eller ett team, kan utveckla gemensamma värderingar som blir normativa för gruppen. När gruppmedlemmarna har insikt om sina egna värderingar och kan koppla dessa till gruppens gemensamma normativa värderingar och uppgift, blir organisationen självgående och den fortsatta utvecklingen en självklarhet.

Det blir extra viktigt när man arbetar på distans och kanske inte träffar sina teammedlemmar. Och det är ju den verklighet som många organisationer lever i idag. Värderingar blir det sammanhållande kittet som guidar gruppmedlemmarna i deras beslut. I Hammer & Hanborgs undersökning Kommunikatören (2017) svarade över 90% av respondenterna att det kommer att vara ännu viktigare i framtiden att dela sin arbets- eller uppdragsgivares värderingar. Och framtiden är nog redan här. Jag tror att när den här krisen är över kommer vinnarna vara de bolag som kommit långt i sitt värderingsarbete och har anställda som delar och lever organisationens värderingar. De kommer uppleva att vägen genom pandemin var mycket smidigare för dem än för andra bolag.

 

♥ Nyfiken på värderingar? Läs från sidan 23 i Hammer & Hanborgs bok om Framtidens professionella liv.

♥ Vill du veta hur ert bolag kan arbeta med värderingar eller hur ni kan göra era värderingar till en del av rekryteringsprocessen – hör av er!