Hammer Hanborg Värderingar och organisationskultur - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Värderingar och organisationskultur - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Människor & Kultur

Gemensamma värderingar och en stark kultur är kittet som håller organisationer samman i framtidens professionella liv. En kultur som attraherar rätt personer och som gör att de väljer att stanna kvar och fortsätta utvecklas med organisationen är en förutsättning för hållbar kompetensförsörjning.

Hammer Hanborg Människor Kultur Värderingar - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, MalmöHammer Hanborg Människor Kultur Värderingar - Rekrytering - Stockholm, Göteborg, Malmö

Vi kan kartlägga, stärka eller förflytta er organisationskultur

För att skapa en gynnsam kultur där medarbetare känner meningsfullhet, trivs, utvecklas och bidrar erbjuder vi tjänster för att kartlägga, stärka och förflytta organisationskulturen.

När samarbete och samverkan är en förutsättning för att lyckas och arbetet i allt större grad sker i projektform suddas gränserna mellan roller, avdelningar och organisationer ut. Hierarkierna nedmonteras och den traditionella chefsrollen blir mindre relevant. Fram växer nya nätverksbaserade organisationsformer där alla är ledare. I många organisationer innebär det en stor kulturell förflyttning, eller större behov av att stärka kulturen.

Från plikt till passion

I Kommunikatören svarar över 90% av respondenterna att vikten av att dela sin arbets- eller uppdragsgivares värderingar kommer att vara allt viktigare i framtiden. Synen på vad som är ett jobb förändras också. Från att ha handlat om plikt handlar jobbet idag snarare om passion. Det gör att den professionella och privata identiteten närmar sig varandra vilket ökar vikten av gemensamma värderingar.

Färdigheter, värderingar, attityder och beteenden

Vi ser även hur definitionen av kompetens och talang förändras. Det handlar inte längre om kunskap. Kunskap kan vi lära oss och med dagens snabba förändringstakt är det ett måste att hela tiden kunna och vilja lära nytt. Det är därför inte kunskap som blir avgörande när det handlar om att matcha en roll, ett uppdrag eller en organisation. Istället handlar det om färdigheter, värderingar, attityder och beteenden. Att säkerställa en stark kultur och tydliga värderingar för att attrahera och behålla rätt kompetens vid rätt tillfälle kommer att bli avgörande för att vara konkurrenskraftig.

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig vidare!