Value MappingValue Mapping

Värderingsstyrd rekrytering

Värderingar får allt större betydelse i framtidens professionella liv. Ökat behov av självledarskap och nya generationer som anser att arbetet är en del av den personliga identiteten gör det allt viktigare att de personliga värderingarna matchar organisationens. Då skapas engagemang och förutsättningar att växa.

KompetensmodellenKompetensmodellen

Matcha mot kulturella faktorer

Idag behöver alla i organisationen snabbt kunna fatta självständiga beslut i organisationer med utpräglat självledarskap, då fungerar kulturen och värderingarna som en tydlig ledstjärna. Därför blir den kulturella matchningen mellan medarbetare och organisationen allt mer efterfrågad vid rekrytering av nya medarbetare. Genom att matcha en person och en organisation utifrån kulturella faktorer kan vi belysa delar av en kandidat som varken CV:t eller intervjun gör.

I testet analyserar vi tre kulturella faktorer

  1. Arbetssätt;Hur en person föredrar att lösa uppgifter och utmaningar utifrån tid och komplexitet
  2. Värderingar;Personens prioriterade värderingar
  3. Beteenden;Hur personen väljer att genomföra aktiviteter vad gäller tempo och fokus på strategisk, taktisk och operativ nivå

Genom att matcha på värderingar skapas bättre förutsättningar att rekrytera in rätt kandidat, mindre risk för felrekryteringar och större chans att personen trivs och stannar kvar i organisationen.

Karin Netzell

Karin jobbar med affärsutveckling (CBDO) på Hammer & Hanborg. Karin fokuserar på att undersöka vilka mekanismer som påverkar arbetsmarknaden och hur vi kommer att förhålla oss till arbete i framtiden.

För mer information kontakta Karin!