Hammer Hanborg Interim ExecutiveHammer Hanborg Interim Executive

Interim Executive – ett flexibelt ledarskap för framtidens professionella liv

Arbetslivet utvecklas snabbt. Nya branscher och affärsmodeller har gett nya organisationsstrukturer och arbetssätt. Därför erbjuder Hammer & Hanborg en flexibel lösning för ett ledarskap som kan ta er organisationen in i framtidens professionella liv. I vårt nätverk har vi ledarprofiler med kompetenser som är anpassade till det självledarskap som krävs för en snabb organisation.

Hyr en Interim ExecutiveHyr en Interim Executive

Framtidens ledare - Enabler

I många av dagens organisationer är självledarskap en förutsättning, och fler och fler kommer att gå så långt som till fullt självstyre. I en organisation med högt självledarskap, och i en självstyrande organisation utan chefer, blir ledarens roll en annan. Hård kontroll och detaljstyrning hör till det förgångna. Istället når man framgång genom att förstå vad som inspirerar och motiverar respektive individ. Ledarens uppgift blir att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ att prestera, utveckla sina förmågor och må bra. Detta coachande ledarskap, som skapar förutsättningar för specialisterna att lyckas, är ett ledarskap utan manual. Kort sagt: Ledarskap i en självstyrande organisation handlar om att få människor att växa. Den kompetensen kallar vi för Enabler.

Om Hammer & Hanborgs Interim Executive nätverk

Våra Interim Executives är handplockade och har olika spetskompetens inom kommunikation, marknadsföring, försäljning eller digitala tjänster. Gemensamt är att de alla är Enablers för att inspirera, motivera och skapa rätt förutsättningar för ett coachande ledarskap. Flertalet av dem har arbetat på ledningsnivå och är vana att driva och leda stora förändringsprojekt. Urvalet baseras dels på personernas tidigare erfarenhet och kompetens, men även deras potential för att lyckas i just det unika uppdraget.

Så hjälper vi er

Ibland uppstår affärskritiska situationer som snabbt kräver kvalificerad ledning och en flexibel lösning. Det kan till exempel vara under perioder av förändringsarbete, i rekryteringsfaser eller specifika projekt. Då är en interimslösning ett bra alternativ.

Precis som alltid lägger vi lika stor vikt vid personens potential, drivkrafter och motivation, som vid erfarenhet för att hitta rätt ledare som kan lyfta organisationen till nästa nivå. Våra Interim Executives kan exempelvis bidra med:

  • Förändringsprocesser
  • Omorganisation
  • Skapa förståelse och delaktighet för att få med sig medarbetare i förändring
  • Strategi och aktivering
  • Kriskommunikation
  • Coaching av chefer och ledare
  • Implementera nya effektiva arbetssätt
  • Handfasta verktyg för chefer och ledare
  • Stötta under pågående rekrytering

Anlita en Interim Executive

Kontakta Annelie Forssell, ansvarig Interim Executive annelie.forssell@hammerhanborg.com alternativt 0703-56 63 20.

Är du en Interim Executive?

Är du nyfiken på hur man blir en Interim Executive och önskar vara en del av vårt nätverk? Läs mer och anmäl ditt intresse här.

Har du frågor, kontakta Sara.Abrahamsson@hammerhanborg.com

Annelie ForssellAnnelie Forssell
Kontaktperson

Annelie Forssell

Managing Recruitment Consultant & Interim Executive