Hammer Hanborg Interim ExecutiveHammer Hanborg Interim Executive

Interim Executive – ett flexibelt ledarskap för framtiden

Ibland behöver ett ledarskapsbehov hanteras omgående – lösningen stavas interim. Ett smart sätt att hantera tuffa utmaningar i dagens snabbföränderliga arbetsliv. Här följer en rad vanliga frågor om interimsuppdrag, interim executive samt interim management. Vi på Hammer & Hanborg hoppas att de kan vara ett första steg mot att hantera ledarskapsutmaningen ni står inför.

Hyr en Interim ExecutiveHyr en Interim Executive

Vad betyder interim?

Interim är latinets ord för ”tills vidare” och används i dag som begrepp i samband med en modern lösning som ger snabb tillgång till kvalificerat ledarskap.

När passar en interimslösning?

Det finns många anledningarna till att en organisation kan behöva lösa sitt ledarskapsbehov snabbt och effektivt. Till exempel:

 • En chef måste ersättas med kort varsel.
 • Ett viktigt projekt står utan ledning.
 • En affärskritisk position måste fyllas tillfälligt, i väntan på en permanent rekrytering.
 • En kris uppstår och behöver hanteras omedelbart

Interim är alltså en tillfällig lösning som kan ge långsiktiga konsekvenser. En interimslösning passar bra när det behövs en person som är van att kliva på ett uppdrag med kort varsel och som vet hur man producerar värde från dag ett.

Vad kan Hammer & Hanborg hjälpa till med?

Oavsett om du behöver interim management i form av en tillfällig marknadschef, kommunikationschef, presschef eller annan interimschef hjälper vi till att hitta rätt person, med den erfarenhet och kompetens som behövs för att lösa uppdraget. Tack vare snart 30 års branscherfarenhet har Hammer & Hanborg ett stort och branschunikt kontaktnät. Vi känner de mest seniora interimscheferna inom marknadsföring, kommunikation, förändringsledning, utveckling, digitalisering, e-handel och tillväxt. Numera ingår vi även i Jurek-koncernen, vilket ytterligare stärkt vårt kunderbjudande.

Vad skiljer Hammer & Hanborg från andra interimsföretag?

Vår specialistkunskap skiljer ut oss från andra konkurrenter inom rekryteringsbranschen. Ända sedan företaget grundandes för snart tre decennier sedan har vi fokuserat på kompetensförsörjning inom marknadsföring och kommunikation. Vår långa erfarenhet och initierade kunskap gör det möjligt att snabbt förstå de utmaningar en kund står inför och bedöma vilken kompetens som behövs för att lösa ett specifikt problem. Detta i kombination med branschens bästa räckvidd gör att vi kan hitta rätt interimschef för uppdraget.

Vad är fördelarna med en interimschef i stället för en rekrytering?

Interimschefen är en tillfällig lösning och passar därför mycket bra för att lösa akuta behov eller en situation som är svår att bedöma omfattningen av. Interimslösningen är en möjlighet att hålla verksamheten aktiv samtidigt som det skapar utrymme för mer långsiktig reflektion kring organisationens rekryteringsbehov. De interimschefer som ingår i Hammer & Hanborgs nätverk tar med sig stor erfarenhet som passar mycket bra för uppdrag som behöver hanteras snabbt och effektivt.

Om organisationen exempelvis ska genomgå en större förändringsprocess kan det vara mycket gynnsamt att ta in en ledare utifrån, som ser organisationen utan förutfattade meningar och har förmågan att fatta obekväma beslut. När uppdraget är slutfört kan organisationen vara redo för en mer permanent lösning i form av en nyrekrytering, men interimschefen ser till att skapa värde även i en tid av kris.

Hur långt är ett interimsuppdrag?

Ett interimsuppdrag kan spänna från allt mellan ett par månader och upp till ett år, men den vanligaste överenskommelsen är att uppdraget pågår under sex månader.

Vad kan en interimschef hjälpa till med?

En person som kallas in för att leda ett interimuppdrag kan bidra med erfarenhet och konkret hjälp för att:

 • Aktivera en ny strategi
 • Hålla ställningarna under pågående rekrytering
 • Hantera kriskommunikation
 • Genomföra en större förändringsprocess
 • Bidra med ledarskap vid expansion, fusion, börsintroduktion eller förvärv
 • Leda en omorganisation
 • Coacha chefer och ledare
 • Införa nya arbetssätt
 • Täcka upp vid föräldraledighet eller sjukdom
 • Täcka upp vid hög arbetsbelastning

Vilka egenskaper ska en interimschef ha?

Tiden då en chef stod för kontroll och detaljstyrning är förbi, framtidens ledarskap bygger på att skapa gynnsamma förhållanden för en organisation med starkt självledarskap. Det är en ledaregenskap vi kallar Enabler, en förmåga att möjliggöra förändring och utveckling. En person som kommer in för att lösa ett uppdrag interimt ska gärna ha lång erfarenhet av att leda, vilket innebär att organisationen snabbt får tillgång till förmågor som skapar värde från start. Det är helt enkelt en person som erbjuder en chefslösning med flygande start.

Hur snabbt kan interimschefen vara på plats? Hur ser rekryteringsprocessen ut för en interim lösning av ledarskapet?

Tack vare att Hammer & Hanborg kontinuerligt arbetar med kompetensbaserad rekrytering, har vi ett stort nätverk av kandidater som är tillgängliga för att ta uppdrag omgående. När vi får en förfrågan om att lösa ett behov av en interimledarskap inleder vi med en analys tillsammans med kunden för att ge svar på frågor som:

 • Vad ska interimschefen åstadkomma? Vad är grundbehovet, vilka utmaningar finns och vilka problem behöver lösas?
 • Vad är tidsramen för det interima uppdraget?
 • Vilka kompetenser och erfarenheter behövs för att lösa uppdraget?
 • Hur ser organisationskulturen ut? Vilka personliga egenskaper kan bli avgörande för att lyckas uppnå resultat?

Med stöd av bland annat Hammer & Hanborgs kompetensmodell kan vi snabbt och effektivt ta fram tänkbara kandidater som har förmågan att snabbt sätta sig in i nya situationer och komplexa uppdrag. Vi kan hjälpa er att snabbt få en flexibel chefslösning på plats, som gör skillnad på allvar – i allt från styrelse- och ledningsgruppsfrågor till utveckling av en specifik arbetsgrupp.

Hur tar vi nästa steg mot en interimslösning?

 

Vill du anlita en interimschef?

Annika Lasmarias är ansvarig för Interim Executive och expert på att snabbt identifiera vad som behöver göras för att hitta en lösning på ert problem. Du når henne på annika.lasmarias@hammerhanborg.com alternativt +46 (0)707 68 84 64.

Är du själv en Interim Executive?

Om du är nyfiken på att ingå i vårt nätverk och få uppdrag som interimschef, läs gärna mer om hur vi arbetar och anmäl ditt intresse här. Har du frågor, kontakta Sara Abrahamsson på sara.abrahamsson@hammerhanborg.com.

Hör gärna av dig – vi ser fram emot att knyta kontakt!