Hammer Hanborg - Rekrytering - Hyra - Interim ExecutiveHammer Hanborg - Rekrytering - Hyra - Interim Executive

Investor Relations (IR) Manager till Senzime

Det var via goda erfarenheter av Hammer & Hanborg som vår kund Senzime hörde av sig och frågade om hjälp med att hitta en person inom Investor Relations (IR). Här intervjuar vi Pia Renaudin, VD på Senzime, om hur rekryteringen gick till och hur Hammer & Hanborg kunde hitta den rätta personen till teamet.

Pia Renaudin, VD SenzimePia Renaudin, VD Senzime

Pia Renaudin, VD Senzime

Berätta om Senzime

Senzime är, sedan 1999, ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför patientövervakningssystem. Bolaget har över 50 anställda, varav hälften arbetar med försäljning och vi finns i 29 länder, med dotterbolag i USA och Tyskland. Senzimes vision är en värld utan narkos- och andningsrelaterade komplikationer.

Vad arbetar ni med?

– TetraGraph-system och ExSpiron: Övervakar i realtid av muskel och andningsfunktionen. Kan bidra till minskade komplikationer genom att leverera exakta mätningar under narkos vid användandet av muskelrelaxerande läkemedel. Är 510(k) Godkänd för barn.

Vad är din huvudsakliga roll?

– VD sedan 2019 – kommer tidigare från Life Sience både i Sverige och internationellt där jag arbetade i ledande kommersiella roller.

Vad är spännande / roligt med att arbeta på Senzime?

– Jag gillar att göra skillnad. Att jobba inom ett område med så uttalat medicinskt behov, ha den bästa produkten och se till att organisera oss så att vi verkligen levererar och ser till att den här produkten kommer ut till patienter och vårdgivare

Varför behövde ni rekrytera? 

– Det finns alltid ett stort behov av att kommunicera med marknaden och ägarna. Det gäller att information är korrekt och förståelig. Detta tar mycket tid i anspråk.

Vilken kompetens sökte du?

– Någon som kan leda kommunikationen på internt och externt.

Hur hittade du Hammer & Hanborg?

– Det var via vår styrelseordförandes kontakter, som hade goda erfarenheter av Hammer & Hanborg, så jag hörde av mig till Hammer & Hanborg och frågade om hjälp med att hitta en person inom IR. Jag fick kontakt med rekryteringskonsult Fredrik Svenburg och vid första samtal förstod Fredrik vad vi behövde.

Vad gjorde att du valde att arbeta med Hammer & Hanborg och Fredrik som samarbetspartner?

– Hammer & Hanborg har funnits länge i branschen, har stort nätverk och fina referenser. Jag kände mig trygg med Fredriks som ansvarig för denna rekrytering. Han har lång erfarenhet inom området och ingav ett högt förtroende. Fredriks bakgrund och förståelse av både ekonomi och kommunikation, gjorde det också lättare för oss alla att matcha och hitta rätt kandidat.

Fredrik Svenburg rekryterareFredrik Svenburg rekryterare

Fredrik Svenburg rekryteringskonsult hos Hammer & Hanborg

Vad gör att du upplever Hammer & Hanborg som en bra partner?

– Förståelsen för vad vi sökte och samarbetet med Fredrik. Vi hade även ett problem som Fredrik löste på ett professionellt sätt. Allt fungerade bra. Processen var inte huvudfrågan, det var hur ni genomförde den!

Hur upplevde du processen?

– Själva processen var smidig och vi höll tidsramarna bra. Fredrik var även väldigt transparant under resan, vilket jag uppskattar mycket. Och vi lyckades gå i hamn med ett uppdrag trots att det var mitt i semestern.

Fick du bra hjälp under hela resan?

– Ja, absolut. Jag fick det stöd jag behövde om jag hade frågor. Fredrik var även ett bra bollplank och guidade mig genom en process jag inte var van vid.

Hur var känslan under resans gång?

– Jag kände att jag kunde lita på Fredrik och kände direkt att han var trovärdig som person. Detta genom hans sätt att vara transparant under hela processen, bra på att lyssna, att vi kunde bolla och att jag fick raka svar. Vi hade ett öppet samtal.

Är det något som sticker ut i samarbetet med Hammer & Hanborg?

– Kompetensen på det specifika området vi behövde hjälp med.

Kontakta oss