Rekrytering med Hammer HanborgRekrytering med Hammer Hanborg

Rekrytering

Hållbar kompetensförsörjning är nyckeln till en långsiktigt konkurrenskraftig organisation. Våra rekryteringskonsulter hjälper er att kompetenssäkra organisationen för att ni ska kunna fortsätta leda utvecklingen in i framtiden. Vår syn på rekrytering handlar om att säkerställa att er organisation är kompetenssäkrad för framtiden på alla nivåer, från young professionals till executives.

Kontakta oss på info@hammerhanborg.com eller på telefon 08 459 03 50, så hjälper vi dig vidare eller gå in under vår sida Kontakt och hör av dig direkt till en av våra rekryteringskonsulter.

♦ Behöver du tips på hur du kan attrahera eller hur du bör tänka för att hitta rätt kompetens? Då kan du få några tips mailade till dig från vår COO Annika Lasmarias. Klicka här och anmäl dig!

Kompetensbaserad rekrytering

Vi jobbar alltid med kompetensbaserad rekrytering. Vår metod startar tillsammans med dig som uppdragsgivare med en behovsanalys där vi tittar på inre faktorer som er organisationens kultur, struktur, interaktionspunkter och målsättningar.

Vi tittar också på omvärldsfaktorer som marknad, konkurrenter och trender. Vi diskuterar så klart även rollens innehåll med dig som uppdragsgivare. Utifrån detta definierar vi de metoder och verktyg som bäst löser era behov och svarar mot era affärsmässiga mål.

Potentialen

Vi har länge sagt att CVt är dött. Vi menar att ett CV inte räcker för att förutse vilken kandidat som är bäst lämpad för ett jobb. Utbildning och erfarenhet är viktigt men i ett arbetsliv präglat av snabb digital utveckling med nya roller och arbetsmetoder saknas ofta tidigare erfarenhet. Det är därför vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering.

För oss handlar kompetens istället om potentialen att lyckas i en viss roll i en specifik organisation. Hammer & Hanborgs kompetensmodell utvärderar just det genom att titta på beteendekompetenser och matcha dessa mot rollen, organisationen, kulturen och en mängd andra faktorer. Det handlar om förutsättningar att lära nytt och att trivas i organisationen. Vårt arbete med annonsering, urval, tester och intervjuer syftar till att hitta den kandidat som har bäst förutsättningar att lyckas. Därför ser vi både till färdigheter och att vi hittar en person med rätt värderingar, motivationsfaktorer och beteende för att matcha organisationen.

Vi kan även hjälpa dig med:

Hyra. När ni behöver extra resurser under en begränsad tid eller med kort varsel kan en hyra av konsult vara lösningen. Läs mer här!

Interim Executive. Våra Interim Executives är handplockade och har olika spetskompetens inom kommunikation, marknadsföring, försäljning eller digitala tjänster. Läs mer här!

Människor & Kultur. Gemensamma värderingar och en stark kultur är kittet som håller organisationer samman i framtidens professionella. Läs mer här!

♥ Förändring & Utveckling. Den digitala utvecklingen påverkar oss alla. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs en organisation som vill, vågar och kan förändras. Läs mer här!

Kontakta oss