chefsrekryteringchefsrekrytering

Chefsrekrytering med framtidsfokus

Söker ni chefer som matchar framtidens krav på ledarskap? Hammer & Hanborg hjälper er att framgångsrikt hitta rätt personer. Med snart 30 år med fokus på kompetensförsörjning inom marknad och kommunikation har vi ett unikt nätverk, marknadens största räckvidd och ett oslagbart erbjudande inom ledarskapsrekrytering.

Hammer & Hanborg by Jurek har branschens bästa nätverk

Vi på Hammer & Hanborg är specialiserade på att tillsätta ledare med kompetens inom marknadsföring, kommunikation, förändringsledning, utveckling, digitalisering, e-handel och tillväxt. Vi ingår i Jurek-koncernen, vilket ytterligare stärker vårt erbjudande inom rekrytering till ledande poster.

Alla våra seniora rekryteringskonsulter har personlig erfarenhet av ledarskap inom branschen, vilket ger oss en djup förståelse för våra kunders behov och kandidaternas potential.

 

Hjälp med executive search?

Skicka gärna ett mejl till Claes Wallin, senior rekryteringskonsult på Hammer & Hanborg, för att inleda en dialog om hur ni på bästa sätt kan få hjälp med rekrytering av nytt ledarskap.

Managing Recruitment ConsultantManaging Recruitment Consultant

Claes Wallin, senior rekryteringskonsult på Hammer & Hanborg

Utvecklingsresan börjar med ledarskapet

Vi lever i en snabbföränderlig värld, där den digitala revolutionen drivs på av AI, big data och IoT, och det ställer nya krav på ledarskap. Hammer & Hanborg vet vilka egenskaper framtiden kommer att efterfråga.

Digital revolution

Som chef har du i dag större möjligheter än någonsin att analysera och påverka verksamheten med hjälp av tekniken. Samtidigt ökar kraven på relationsskapande, både mellanmänskligt och mellan människa och maskin, för att kunna leda marknadsförings- och kommunikationsteam som kan leverera mot tillväxtplaner såväl nationellt som internationellt.

Det har skett ett skifte inom synen på ledarskap, där allt fler går från styrning baserat på kontroll och detaljfokus, till ett ledarskap som coachar. I dag baseras därför Hammer & Hanborgs ledarskapsmodell på faktorer som fungerar i det hybrida arbetslivet.

Ledarskap och framtidsfokus

I rekryteringsprocessen söker vi bland annat efter en kompetens som vi kallar Enabler. Det är ledare med en förmåga att möjliggöra för individen att prestera mot satta mål, utvecklas och må bra. Det är ett coachande ledarskap, som inte skriver en manual för hur arbetet ska utföras, utan skapar förutsättningar för att det ska lyckas.

Framgångsfaktorer i framtidens ledarskap handlar om:

  • Att förmedla en värdegrund för arbetet
  • Att sätta ramar för vad individen och gruppen ska uppnå
  • Att kunna motivera och skapa engagemang även i motgång
  • Att skapa en lärande organisation och vilja till självledarskap

Så hittar vi framtidens ledare

Ett bra nätverk, djup branschkunskap och lokalkännedom är tre nyckelfaktorer för att kunna genomföra en framgångsrik executive rekrytering. Att ta hjälp av Hammer & Hanborg by Jurek innebär att ni som kund får tillgång till vårt breda och samtidigt specialiserade kontaktnätverk av ledare inom marknadsföring, kommunikation, förändringsledning, utveckling, digitalisering, e-commerce och growth.

Vi håller oss ständigt uppdaterade genom personliga möten, branschevenemang, digitala plattformar och professionella nätverksträffar för att hålla koll på var de bästa kandidaterna finns just nu.

Kom ihåg kandidaten

Vi på Hammer & Hanborg värderar långsiktiga relationer och är måna om att alla ska tas väl om hand i en rekryteringsprocess. Det går i linje med vår värdegrund – som baseras på tron på schysst samarbete, innovation och affärsmässighet – och vetskapen om att den som är en kandidat i dag, kan bli en kund i morgon. Att vi redan i dag personligen känner eller känner till de bästa ledarna i branschen ger oss ett försprång i matchningsprocessen.

Det är viktigt att komma ihåg att en rekrytering kan påverka företagets varumärke, inte minst dess employer brand. Därför måste processen skötas både professionellt och personligt.

Kandidatupplevelsen är extra viktigt i chefsrekrytering, där det kan vara känsligt att komma i fråga för ett nytt uppdrag. Därför är vi på Hammer & Hanborg by Jurek måna om att leda både kunden och kandidaten genom hela processen med varsam hand.

7 steg effektiv rekrytering7 steg effektiv rekrytering

Smarta tips för en lyckad chefsrekrytering

Hur får man rätt kandidat att nappa på jobberbjudandet? Strategin för att finna den rätta kandidaten kan variera, men en sak gäller alltid: en strukturerad process ökar chansen för att uppnå ett framgångsrikt slutresultat.

7 steg för en effektiv rekrytering

1. Kom i gång med kompetensanalysen

Grunden för en framgångsrik rekrytering börjar med en inventering och analys av vilka personliga kompetenser som är strategiskt viktiga för tjänsten som ska tillsättas. Genom att lägga en gedigen grund i inledningsfasen går det snabbare och effektivare att ta sig fram till slutmålet.

2. Frågor som fångar kravprofilen

Med avstamp i grundanalysen är det dags att utveckla kravprofilen med hjälp av ett frågebatteri. Till exempel:

  • Vilka kunskaper och erfarenheter behövs?
  • Vilka skallkrav går inte att rucka på? Vilka drivkrafter behövs för att lyckas i den tilltänkta rollen?
  • Hur ser organisationskulturen ut och hur behöver den matchas av kandidaten?

Kravprofilen ger också stöd för vilka kognitions- och kunskapstest som kan bli aktuella att använda i rekryteringen.

3. Annonsering med eftertanke

För att nå ut med budskapet om tjänsten behövs annonsering och vilka kanaler som är lämpliga att använda beror på rollen som ska tillsättas.

Genom att kombinera olika kanaler kan man uppnå en kraftfull spridning till den önskade målgruppen. Hammer & Hanborg har till exempel branschens största räckvidd, där vi digitalt kan kommunicera direkt med över 30 000 personer och har över 22 000 följare på LinkedIn.

4. Search för de mest svårfångade

För att hitta de bästa kandidaterna till en nyckelposition är inte alltid annonsering tillräckligt, här behövs ofta en kombination med direktuppsökande arbete för att skapa intresse.

Oavsett om rollen som ska tillsättas befinner sig i ett känsligt läge, eller om en rekryteringsprocess påbörjats innan det är officiellt att en person ska bytas ut, måste allt ske diskret och med nödvändig sekretess kring uppdragsgivaren. Att Hammer & Hanborg har ett mycket gott rykte av rekryteringar av roller inom marknad och kommunikation, öppnar dörrar och borgar för att uppdraget är seriöst.

5. Intervju med respekt

Att rekrytering tar tid är oundvikligt, men alla steg bör hanteras effektivt och med respekt för både kunden och kandidatens tid. Därför är det klokt att ta de inledande samtalen med de mest intressanta kandidaterna per telefon, för att stämma av matchning mot kravprofil och uppdragsbeskrivning.

När de kompetensbaserade intervjuerna är genomförda sammanställs informationen och överlämnas både muntligt och skriftligt till kunden. Även kandidaterna ska ha tillgång till relevant information om den potentiella arbetsgivaren. Därefter är det dags att boka in intervjuer på plats med de allra bästa kandidaterna.

6. Tester som klargör

Innan det är dags att gå in i slutintervjuer med de allra mest intressanta kandidaterna kan det också behöva genomföras tester, till exempel kunskapstest inom aktuella områden.

7. Referenstagning utan diskriminering

Det finns olika sätt att inhämta referenser. För att minimera risken för bias har Hammer & Hanborg digitaliserat referenstagningen, vilket också ger referenten flexibilitet i att välja tillfälle att svara på frågorna.

Hur vet man att slutkandidaten verkligen är en bra matchning?

Att arbeta strukturerat och metodiskt med rekrytering gör det lättare att hitta rätt person att axla ett ledaruppdrag. Ändå kan vägen fram till en tillsatt tjänst kännas snårig. För hur vet man att kandidaten verkligen är en bra matchning?

En erfaren rekryteringskonsult fungerar därför som ett bollplank genom hela beslutsprocessen. Genom att tillföra både ett utifrånperspektiv och en djup kunskap om branschen hjälper Hammer & Hanborg er att agera strategiskt, så att rekryteringen både ger lösningar för dagsaktuella problem och kan möta morgondagens utmaningar.

Vi hjälper dig hitta morgondagens ledare. Foto: Sara RossiVi hjälper dig hitta morgondagens ledare. Foto: Sara Rossi

Hur får man tag i en bra ledare? Frågor och svar om hur du lyckas bäst med chefsrekryteringen

Hur gör man en bra rekrytering?

Svar:

Genom att använda sig av en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess ökar chansen att få ett lyckat utfall. Hammer & Hanborg arbetar utifrån en modell som i korthet kan beskrivas i följande sju steg: kompetensanalys, kravprofil, annonsering, search, intervju, tester och referenstagning. Läs gärna mer om hur vi arbetar här

Vad är viktigt att tänka på vid en chefsrekrytering? Vilka är framgångsfaktorerna när man ska rekrytera en chef?

Svar:

Framtidens ledare är en person med förmågan att möjliggöra, snarare än att detaljstyra. Ledarskap går från kontroll till coachande. Därför baseras Hammer & Hanborgs ledarskapsmodell på faktorer som fungerar i det hybrida arbetslivet och som får människor att växa.

I rekryteringsprocessen söker vi efter en kompetens och framgångsfaktorer, som att kandidaten har förmågan att:

• Ge en vision om det gemensamma målet och värdegrunden och samtidigt kunna förmedla ramarna för vad individen och gruppen ska uppnå.

• Kunna motivera och skapa engagemang även i tider av motgång.

• Skapa förutsättningar för en lärande organisation och individens vilja till självledarskap.

För att lyckas hitta rätt person till en chefspost behövs ett stort nätverk, gedigen kunskap om branschen och förståelse för lokala förutsättningar. Sammantaget bäddar det för en framgångsrik executive rekrytering och genom att ta hjälp av Hammer & Hanborg by Jurek får du som uppdragsgivare tillgång till unika kontakter inom marknadsföring, kommunikation, förändringsledning, utveckling, digitalisering, e-handel och tillväxt.

Varför ska man använda en rekryterare?

Svar:

Genom långsiktiga relationer har vi kontakt med de flesta och de bästa ledarna på marknaden. De kan en gång ha varit kandidat, och en annan gång uppdragsgivare. Det innebär att vi har ett försprång i matchningsprocessen. Beroende på rollen kan vi rekommendera olika upplägg, och vi diskuterar detta tillsammans med er som uppdragsgivare för att hitta ett bra upplägg just för er.

Vi på Hammer & Hanborg by Jurek arbetar alltid med en strukturerad och kompetensbaserad rekryteringsprocess i våra ledar- och executive rekryteringar. Det är ett effektivt sätt att undvika diskriminering och främja objektiv, fördomsfri rekrytering. Vi agerar nordiskt eller på lokala marknader och processen skräddarsys naturligtvis utifrån era behov.

Claes Wallin är senior rekryteringskonsult hos Hammer & Hanborg och specialist på att matcha kunders kompetensbehov – från chef till specialist, såväl som för tidsbegränsade konsultuppdrag och rekryteringar till fasta tjänster.

Alla våra konsulter fungerar som bollplank genom hela rekryteringsprocessen och kan med sin erfarenhet ge nya perspektiv som lyfter tillsättningen av tjänsten till en ny nivå. En rekryteringskonsult kan genom att presentera en variation av kandidater hjälpa er att se vem som blir strategiskt bäst att anställa.

Hur säkerställer vi rätt profil vid en executive rekrytering?

Svar:

Hammer & Hanborg arbetar tillsammans med kunden fram en analys av vilka kompetenser som krävs för att lyckas i den specifika rollen som ska tillsättas. Genom att använda Hammer & Hanborgs kompetensmodell kan nyckelbeteenden och kompetenser intifieras.

I en executive-rekrytering är det värdefullt att rekryteraren får träffa flera intressenter/stakeholders i organisationen för att skapa sig en 360-graders syn på rollen som ska tillsättas. Inte minst även den som ska fatta det avgörande beslutet. För att profilen ska bli rätt och tillsättningen lyckas, är det nödvändigt att skapa samsyn kring vad som är avgörande för rollen.

I samband med att vi tar fram kravprofilen sammanställs en uppdragsbeskrivning till kandidaterna. Det görs för att även kandidaten ska får all relevant information och bli väl omhändertagen under hela rekryteringsprocessen.

Genom att hantera alla steg av processen med hög professionalitet blir det enklare att säkerställa ett lyckat resultat vid en executive rekrytering.

Hur ser behovet av ledaregenskaper ut för en chef?

Svar:

Den digitala revolutionen med AI, Big data och IoT förändrar förutsättningarna för framtidens framgångsrika organisationer och team. Vi har blivit mer uppkopplade, sammanlänkande och effektiva där några globala plattformar styr mycket av världens kommunikationsflöden. Som ledare har du idag större möjligheter än någonsin att följa, påverka och analysera din verksamhet. Ledarskapet kommer alltmer handla om relationen mellan maskin och människa.

Hammer & Hanborg har under många år undersökt hur nordiska ledare ser på ledarskapet idag, samt vilka nya krav som kommer ställas på längre sikt. Nu har vi även låtit Peter Majanen och Lars Harefjord på Quattroporte göra dataanalyser och en sammanställa den senaste forskningen på temat framtidens ledarskap.

I och med att EU presenterat en vision om den femte industriella revolutionen, som en del av den så kallade ”gröna dealen”, ställs nya frågor om framtidens ledarskap. Är framtidens ledare en AI-robot, med förmåga att fatta alla beslut med hänsyn till god etik och moral? Eller står vi inför en framtid med chefer sprungna ur en Black Mirror-berättelse? Resultatet av detta spännande arbete finns nu samlat i en rapport som du kan ta del av som kund hos oss, skriv ett mail till någon av våra rekryteringskonsulter, så hjälper dom dig vidare.

Boken om Framtidens professionella livBoken om Framtidens professionella liv

Trender inom ledarskap – unika insikter om framtidens ledarskap

I mer snart 25 år har Hammer & Hanborg genomfört undersökningar för att samla information om utvecklingen inom ledarskap, marknadsföring och kommunikation. Det hjälper oss att få syn på nya trender på ett tidigt stadium och stärker oss när vi hjälper våra kunder med allt från rekrytering till konsultuthyrning.

Vi ställer bland annat kontinuerligt frågor till nordiska ledare om hur de ser på organisationsutveckling och sitt ledarskap i dag, men också vilka krav de tror kommer att bli allt viktigare i framtiden. För oss är kunskapen guld värd i det dagliga arbetet och vi delar gärna med oss av vår kunskap!

I boken ”Framtidens professionella liv” har vi samlat kunskap om faktorer som med säkerhet påverkar framtidsutvecklingen – det är perspektiv vi vill dela med dig. Klicka dig vidare med länken för att få tillgång till ett eget exemplar.

Vill du även få handfast hjälp att utveckla organisationen har vi en rad verktyg att erbjuda. Läs mer om detta här.

Vill du anlita en chef?

Claes Wallin är ansvarig för chefsrekrytering och expert på att snabbt identifiera vad som behöver göras för att hitta en lösning på ert problem. Du når honom på claes.wallin@hammerhanborg.com alternativt 0709-81 67 12.

Vi ser fram emot att talas vid!