ForandringForandring

Förändring & Utveckling

Den digitala utvecklingen påverkar oss alla. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga krävs en organisation som vill, vågar och kan förändras. Vi jobbar med att skapa förutsättningar för att organisationer ska kunna hålla samma förändringstakt som sin omvärld. Det kan tex handla om att utveckla självledarskapet eller innovationskraften.

Inte bara rekrytering

Det räcker inte och är inte heller möjligt att enbart rekrytera nya medarbetare för att stärka organisationens konkurrenskraft. Vi måste också utveckla de medarbetare som redan finns på plats. Vi vet att AI kommer kunna ersätta allt fler arbetsuppgifter. Men vilka? Och hur kommer det att påverka de arbetsuppgifter som ni har att hantera idag? Vi tror att vår rykande färska rapport framtidens marknad och kommunikation kan räta ut många frågetecken. Läs den här.

Värderingar och företagskultur

En tydlig vision, tydliga mål och tydliga värderingar skapar trygghet för medarbetarna. De vet alla vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Tydliga värderingar är en förutsättning för att utveckla självledarskap. Värderingarna kan attrahera rätt medarbetare och ”skrämma bort ” en kandidat som inte passar i organisationen. Läs mer om hur vi hjälper er att rekrytera en medarbetare som värderingsmässigt passar in i er organisation eller hur vi kan skräddarsy en värderingsworkshop.

Kompetensinventering – säkra din organisation för framtiden

Det digitala landskapet för marknadsföring och kommunikation utvecklas i en rasande takt, och förändringarna drivs inte längre enbart av mänsklig kreativitet och insikt. AI är en storm, en storm som tilltar. En storm som kommer skaka om hela kommunikationsbranschen. I denna föränderliga miljö är kompetenskartläggning ett sätt att hålla sin organisation konkurrenskraftig och relevant. Funderar du som många andra på hur du ska komptenssäkra din organisation eller dina medarbetare för framtiden? Läs hur vi kan hjälpa till för att säkra din organisation för framtiden.

Innovation – något som bör involvera alla

Innovation, kreativitet och initiativförmåga finns alla med på World Economic Forums topplista över de mest efterfrågade kompetenserna inför 2025. Och det är inte förvånande eftersom AI kommer kunna lösa många problem men inte de kreativa och oväntade lösningarna. Läs mer om de mest attraktiva kompetenserna i vår rapport framtidens marknadsföring och kommunikation här. Vilken tur då att ALLA människor har förmågan att vara kreativa, hitta smarta lösningar och genomföra dem!

I en föränderlig värld är det avgörande att kunna se och fånga möjligheter för att fortsätta vara relevanta. Och när vi dessutom i ännu större utsträckning får sällskap av robotar och AI i arbetslivet, kommer vår kreativitet och fantasi att vara det viktigaste vi människor bidrar med i våra verksamheter – helt enkelt för att det är förmågor som inte kan digitaliseras. I framtiden är det vår fantasi som betalar räkningarna!

Men att se och driva möjligheter och vara kreativ kräver träning. Vår hjärna är som bekant mer känslig för negativ information än positiv (kallat negativity bias). Vi måste alltså aktivt jobba för att fokusera på lösningar istället för att hamna i loopen ”det går inte”. Därför behöver vi säkerställa att vi regelbundet tränar vår innovationsförmåga. Vill du veta mer om hur ni kan komma igång med ett mer kreativt synsätt bland alla medarbetare i organisationen? Läs mer här.

Träffa några av våra kollegor nedan med olika expertisområden inom förändring och utveckling!

Malcolm LarriMalcolm Larri

Malcolm Larri is one of Hammer & Hanborg’s Leadership & Culture Consultant and one of the Nordic’s most in-demand experts on empowering leadership and culture. His workshops are known for their energy, humor, and delivering actionable insights. Initially from Sydney, Australia, he conducts seminars across Europe and the US.

Kristina Närman - SjälvledarskapKristina Närman - Självledarskap

Kristina Närman är självledarskaps- och förändringskonsult hos Hammer & Hanborg. Hon är en brett uppskattad utbildare och facilitator. Kristina hjälper organisationer att maxa sin utvecklingskraft genom att träna individer och team i ”inreprenörskap”, att se och våga fånga möjligheterna i framtidens komplexa arbetsliv.

Emeli Haage RekryteringskonsultEmeli Haage Rekryteringskonsult

Emeli Haage är senior rekryteringskonsult och värderings facilitator hos Hammer & Hanborg. Emeli drivs av att hjälpa organisationer att kompetenssäkra för framtiden. Som expert inom värderingar kan hon exempelvis stärka organisationskulturer eller stötta när det kommer till att inkludera värderingar i en rekryteringsprocess.