Tänk på detta när du ska rekryteraTänk på detta när du ska rekrytera

Blogg

2022-11-01

Tips till dig inför och under jobbintervjun – Och vad du bör undvika!

För att du ska känna dig ännu säkrare under intervjun vill vi dela med oss av några tips du kan tänka på inför och efter jobbintervjun. Och vad du bör undvika! Läs Chief Candidate Experience Officer, Sara Abrahamssons blogg.

Sara AbrahamssonSara Abrahamsson

Sara Abrahamsson, Chief Candidate Experience Officer

Brukar du bli nervös inför en jobbintervju? Det är helt naturligt, och du är långt ifrån ensam om det. Tänk på att anledningen till att du har kommit vidare till intervjusteget i rekryteringsprocessen, är för att den som rekryterar vill veta mer om dig och din kompetens och hur den skulle matcha det aktuella jobbet. För att du ska känna dig säkrare under intervjun vill vi dela med oss av några tips som vi tycker att det är bra att tänka på.

 

5 tips att tänka på inför din jobbintervju

 

1.Läs på

Läs på om organisationen du är aktuell för en roll hos, vad är på gång hos dem, vad är deras värderingar, hur fungerar branschen de verkar i? Genom att förbereda dig och läsa på kan du sannolikt även ställa bra frågor till den som intervjuar dig. Reflektera över vad som lockar dig med organisationen, vad som engagerar dig och varför du är intresserad av att arbeta där.

2. Fokusera på dig

Tänk igenom din arbetslivserfarenhet och studiebakgrund. Vad tar du med dig från detta in i framtiden? Du kommer inte ha möjlighet att berätta allt på intervjun, utan fokusera på det du själv vill lyfta fram och som du bedömer är mest relevant för den nya rollen och den organisation du är aktuell för. Förbered dig även genom att tänka igenom konkreta exempel på både arbetsuppgifter du har haft och situationer du varit i. Vi jobbar med kompetensbaserade intervjuer och en teknik som kallas SBR. SBR står för Situation-Beteende-Resultat. Det vi vill är att du berättar om en situation eller händelse, hur du agerade eller arbetade i den situationen/händelsen och vad resultatet blev. Vi önskar att du är så konkret som möjligt för att vi och vår uppdragsgivare ska få så bra förståelse för dig och din kompetens som möjligt. De exempel du väljer att berätta om bör ligga i linje med innehållet i den aktuella rollen du är på intervju för.

3. Fysisk eller digital intervju?

Dubbelkolla bokningen, eller fråga den du ska träffa om ni ska ses fysiskt eller digitalt. Upplägget för intervjun kommer vara detsamma, men det kan krävas lite mer tidsmässig planering om ni ska ses fysiskt. Är det en digital intervju så fråga den som bokat in intervjun om det är möjligt för dig att logga in en stund innan intervjun ska börja för att testa tekniken, dubbelkolla så att bild och ljud fungerar bra - speciellt om det är en plattform du inte använt förut. Läs gärna våra tips inför digitala intervjuer om intervjun ska hållas på distans.

4. Har du allt du behöver?

Stäm av med företaget eller rekryteraren i förväg kring vad du behöver ha med dig eller förbereda dig på. Om de önskar att du fokuserar på något särskilt under intervjun, eller om de behöver något mer underlag av dig inför intervjun.

5. Klä dig som dig själv

Ditt val av kläder kan hjälpa dig att känna dig mer bekväm och säker under intervjun. Brukar du exempelvis inte ha kavaj så behöver du inte ha det på intervju heller. Valet av kläder kan vara betydelsefullt även om intervjun sker digitalt.

3 tips att tänka på under din jobbintervju

 

1.Var aktiv

En bra intervju ska för båda parter kännas som ett samtal. Lyssna aktivt, svara konkret och fråga om du inte förstår frågan. Tiderna med utfrågningar av kandidater är (förhoppningsvis) förbi. Självklart kan även du ställa frågor till den som intervjuar dig. I de fall du kanske saknar delar av den kunskap eller erfarenhet som efterfrågas kan din motivation, intresse och potential för företaget väga upp.

2. Ge tydliga svar och exempel

Ge konkreta svar på frågor och var så tydlig och utförligt som möjligt utan att ”sväva iväg”. Den som intervjuar dig ställer frågor som är relevanta för jobbet och vill få dem besvarade för att kunna bedöma hur väl du matchar kravprofilen. Om du får en fråga huruvida du har kunskap i eller erfarenhet av ett specifikt datorprogram eller system, bör du undvika att enbart svara ”ja”. Utveckla gärna på vilket sätt du har arbetat med programmet i fråga, berätta om projekt som du arbetat med tidigare där din kunskap har kommit till nytta, berätta hur mycket du kan och även vad du vill lära dig med om.

3. Fråga om nästa steg

Den som du träffar bör berätta om nästa steg, vad du kan förvänta dig och när i tid du kan förvänta dig att höra mer. Om du inte får någon information om det så fråga! Ni är två parter som ska väja varandra.

Saker du bör undvika

 

1.Tala inte negativt om dina tidigare arbetsgivare eller chefer

I stället för att uttrycka dig negativt kring tidigare arbetsgivare eller chefer, berätta hellre vad du värdesätter, prioriterar och hoppas på hos nästa arbetsgivare.

2. Överdriv inte - var ärlig!

Kom ihåg att syftet med en arbetsintervju aldrig är att någon ska ”avslöja dig”. Vi vill bara veta mer om dig för att se om du matchar den aktuella rollen. Undvik därför att ljuga eller överdriva vad gäller dina egna kunskaper och prestationer. Du bör vara självsäker, men inte till den grad att du riskerar att överdriva din erfarenhet. Fokusera i stället på att visa den allra bästa versionen av dig själv.

 

Stort lycka till, vi hejar på dig!